Özet Bildiri Yazım Kuralları Hakkında;

ü Özet başlığının yalnız ilk harfi büyük yazılmalıdır (Kısaltmalar istisnadır).

ü Bildiri yazarlarının adı-soyadı, çalıştığı kurum ve şehir sistemde açıkça belirtilmelidir.

ü Adlarda akademik unvan kullanılmamalıdır.

ü Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasında sunumu yapacak olan araştırmacının altı çizili olarak belirtilmiş olmalıdır.

ü Bildiri özeti 400 kelimeyi geçmemelidir.

ü Bildiri özetleri Times New Roman 12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, paragraf aralarında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraf iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.

ü Bildiriler gönderilirken Word ve PDF olarak iki ayrı formatta düzenlenip gönderilmelidir.

ü Bildirilerinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatli yapmanız önerilir. Online olarak gönderilen aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım ve imla hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazar sorumludur.

ü Kabul edilen bildiriler kabul mektubu gönderimi gerçekleştikten sonra kongremizin kuralları kapsamında geriye çekilebilir fakat herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

Usak University

2nd International Congress on Medical Sciences and Biotechnology