Genel Kurallar ve Sunum Hakkında;

ü Kongremize bildiri gönderimi elektronik posta ile sağlanacaktır. Elektronik ortamda gönderim için sbbcongress@usak.edu.tr adresine mail atmanızı önemle rica ederiz. Kurumsal iletişim mail adresimizden tarafınıza dönüş olmadığı takdirde;

+90 (543) 356 43 61

nolu telefondan iletişim sağlayabilirsiniz.

ü Bildirileriniz İngilizce veya Türkçe gönderilmelidir.

ü Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.

ü İsimlerin sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Soyisimler tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Örn: Mehmet ERDEM

ü Bildiriyi sunacak araştırmacının adının altı çizili olmalıdır.

ü Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir. Örn: Xxxx Üniversitesi Tıp Fakültesi, Xxxx Anabilim Dalı, Trabzon

ü Özet başlığında kelimelerin ilk harfi büyük yazılmalıdır. (Kısaltmalar istisnadır.)

ü Başlık açıklayıcı ve anlaşılır olmalı ve tercihen 30 karakteri aşmamalıdır.

ü Özet içinde kısaltma kullanılması halinde, kısaltmanın açık parantez içinde belirtilmelidir.

ü Bildirilerin tercih edilen sunum şekli; Sözlü Tam Metin, Sözlü Özet Metin, Poster Tam Metin, Poster Özet Metin yapılacağı belirtilmelidir.

ü Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.

ü Özet; amaç, yöntem, bulgular ve sonuç başlıkları kullanılarak yazılmalıdır.

ü Bildiri gönderiminde kullanılan yazı karakteri olarak Times New Roman 12 punto olmalıdır.

ü Bildiriler gönderilirken Word ve PDF olarak iki ayrı formatta düzenlenip gönderilmelidir.

ü Sunumlar, 10 dakika sunum 5 dakika tartışma ve katkılar şeklinde yapılacaktır.

ü Bildirilerde max sayfa sayısı 8-10 arasında olmalıdır.

ü Metin içerisinde uluslararası standart kısaltmalar kullanılabilir. Özel kısaltma varsa, ilk kullanıldığı yerde parantez açılarak kısaltmanın tam açılımı yazılmalıdır.

ü Bildirilerinizi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatli yapmanız önerilir. Online olarak gönderilen aynı şekilde dijital kitap haline getirileceği için yazım ve imla hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm yazım hatalarından yazar sorumludur.

ü Kabul edilen bildiriler kabul mektubu gönderimi gerçekleştikten sonra kongremizin kuralları kapsamında geriye çekilebilir fakat herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.  

Usak University

2nd International Congress on Medical Sciences and Biotechnology